Wat is mentorschap?

Mentorschap is een beschermingsmaatregel die opgelegd wordt door de kantonrechter en uitgevoerd wordt door een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een familielid, of in ons geval door een professional van SimonsMentorschap.

Wat doet een mentor?

Een mentor komt op voor de belangen van een volwassene die (tijdelijk) niet voor zijn/haar eigen belangen kan opkomen. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, psychische/psychiatrische problematiek of een combinatie van beide. U kunt ook denken aan dementie of aan niet-aangeboren hersenletsel.

De mentor neemt beslissingen op het gebied van verpleging, begeleiding, verzorging en behandeling van de betrokkene. Het liefst in overleg met diegene. Een mentor handelt zo veel mogelijk in de geest van de betrokkene. SimonsMentorschap legt één maal per jaar verantwoording af aan de kantonrechter over uw mentorschap. Een mentor beheert geen financiën. Dit doet bijvoorbeeld een bewindvoerder.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid: Informatie over mentorschap.

De visie van SimonsMentorschap

Mensen die anders denken, anders doen of gewoon anders zijn. Die mensen hebben onze interesse. Wat wij nastreven is de ander in zijn of haar waarde te laten. Laten merken dat mensen anders mogen en kunnen zijn. Daar kunnen zij kracht uithalen, om beter te kunnen leven in onze maatschappij.

Ons motto is: it’s ok to be different.
SimonsMentorschap staat voor professioneel mentorschap, gericht op mensen met een verstandelijke beperking, psychische en/of psychiatrische problematiek, niet aangeboren hersenletsel, dementie of een combinatie van deze factoren. Door de jarenlange ervaringen op bovenstaande gebieden en de (bij)scholingen kan SimonsMentorschap u de juiste belangenbehartiging op maat geven. Wij werken op basis van openheid, eerlijkheid en transparantie. Hierdoor weet u waar u aan toe bent en wat u van ons kunt verwachten. Uiteraard werken wij nauw samen met de bewindvoerders, die uw financiën beheren.

Informatie

SimonsMentorschap is lid van de Nederlandse Beroepsvereniging Professionele Mentoren (NBPM).

Geertje Simons is door de rechtbank Limburg toegelaten als professioneel mentor en benoembaar als professioneel mentor in heel Nederland.

Raadpleeg onderstaande documenten voor meer informatie. Heeft u nog andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Tarieven

Mocht u als familielid, naaste, bekende of professional vinden dat iemand een professionele mentor nodig heeft, neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend informatief gesprek. Dit geldt uiteraard ook als u zelf denkt een mentor nodig te hebben.

Mocht u na dit gesprek besluiten om een mentor aan te vragen van SimonsMentorschap, dan helpen wij u verder met het invullen van het aanvraagformulier. Dit vindt u op de website van de Rijksoverheid: Mentorschap aanvraag procedure.

Per 01-01-2015 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bepaald dat er twee soorten mentorschappen zijn:

A. HET STANDAARD MENTORSCHAP

  • Per maand betaalt u het vaste tarief van €114,03.
  • Het is wettelijk bepaald dat SimonsMentorschap voor dit bedrag maximaal 17 uur per jaar mag besteden.

B. HET MENTORSCHAP NA JEUGDHULP
Dit is mentor zijn van een persoon in de leeftijd van 18 t/m 23 jaar die jeugdhulp heeft gehad in verband met een psychisch of psychosociaal probleem, psychische stoornis, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking.

  • Per maand betaalt u het vaste tarief van €150,44.
  • Het is wettelijk bepaald dat SimonsMentorschap voor dit bedrag maximaal 22 uur per jaar mag besteden.

VOOR BEIDE MENTORSCHAPPEN GELDT:

  • De kosten van de intake zijn eenmalig €657,03.
  • Het regelen van een verhuizing kost €410,19.
  • Het maandelijkse tarief is inclusief administratie(kosten), reistijd en reiskosten.
  • Mochten er meer uren per jaar voor u nodig zijn, dan brengen wij u €82,04 per uur in rekening.
  • Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Bovenstaande tarieven zijn vastgesteld door het LOVCK, waardoor u niet voor verrassingen komt te staan. Mochten de tarieven aangepast worden, dan passen wij deze uiteraard ook aan.

TIP! Wanneer u een minimaal inkomen heeft (denk aan een bijstands- of WA-jong uitkering) heeft u grote kans om in aanmerking te komen voor een gedeeltelijke en soms zelfs gehele vergoeding van de kosten vanuit de Wet Bijzondere Bijstand. Wij raden u ten zeerste aan om deze vergoeding altijd aan te vragen bij de afdeling Sociale Zaken van uw gemeente.

De griffiekosten voor de aanvraag van een mentorschap zijn voor het jaar 2020 vastgesteld op €83,- en dienen door u of door de aanvrager betaald te worden.

Contact

U kunt ons bereiken per post, per email en per telefoon.

SimonsMentorschap
Mevr. Geertje Simons
Postbus 2839
6201 MA Maastricht

Email:

Telefoon: 06-51035714

Indien wij niet direct op kunnen nemen, dan kunt u een voice-mailbericht achterlaten. Spreek duidelijk uw naam, telefoonnummer en bericht in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Kvk nummer: 62481339